RACE
to Karolinska Institutet

Contact RACE

Scientific issues: Professor Per Hall

Administrative issues: Senior Administrator Ann Almqvist

Address
Department of Medical Epidemiology and Biostatistics
Karolinska Institutet
P.O. Box 281
SE-171 77 Stockholm
Sweden
Visiting address: Nobels väg 12A

Fax
+46-8-31 49 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producerad av Mediabyrån